Ассоциация социологов Казахстана

+7(7172) 29-94-70


 • «Қазақстандық қоғам және әлеуметтану: жаңа болмыс және жаңа идеялар» Қазақстан әлеуметтанушыларының Бірінші Конгресі (Алматы, 2002)

 • «Қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның әлеуметтік құрылымы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция (Астана, 2003)

 • Қауымдастық жас әлеуметтанушы ғалымдар үшін арнайы стипендиялар бекітті. Бірінші табыстау әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өтті (Алматы, 2003)

 • «Қазақстандағы жаңару реформалары тәжірибесі» атты халықаралық ғылыми- практикалық конференция (Алматы, 2003)

 • «Сайлау науқанының менеджменті» халықаралық жазғы университеті (Алматы, 2004)

 • Әлеуметтану бойынша мемлекеттік тілдегі тұңғыш оқулық әзірленіп, басып шығарылды (2005)

 • «Жаһандану және әлеуметтік мәдени бейімделу мәселелері» атты Қазақстан әлеуметтанушыларының екінші конгресі (Астана, 2005)

 • «Әлеуметтанулық зерттеулер және инновациялық даму» атты Қазақстан әлеуметтанушыларының үшінші конгресі (Алматы, 2008)

 • «21 ғасырдағы азаматтық қоғам және әлеуметтік прогресс» атты түркітілдес елдер әлеуметтанушыларының екінші конгресі (Ал­маты, 2008)

 • «Қазақстан мен Түркия ғалымдарының ғылыми-мәдени ынтымақтастығы» атты халықаралық конференция (Стамбул, 2009)

 • «Қазақстандық қоғамның әлеуметтік жаңаруы: жетістіктері, мәселелері мен келешегі» атты Қазақстан әлеуметтанушыларының төртінші конгресі (Алматы, 2011)

 • «Қазақстан-2050 стратегиясы: қоғамның әлеуметтік дамуы» атты Қазақстан әлеуметтанушыларының бесінші конгресі (Алматы, 2014)

 • «Түркітілдес елдердің ұлттық даму стратегиялары» түркітілдес елдер әлеуметтанушыларының бесінші конгресі (Алматы, 2014)

 • Астаналық әлеуметтанулық форумы (2014, 2015)

 • «Түркі тілді елдердің тарихы, қоғамы мен құндылықтары» атты Түркі әлемі әлеуметтанушылары қауымдастығының алтыншы халықаралық конгресі (Стамбул, 2015)

 • «Қазақстанның әлеуметтік өлшемдегі жаңғырту стратегиясы: жаңа құндылықтар, жаңа координаттар жүйесі, жаңа уақыт» Қазақстан әлеуметтанушыларының алтыншы конгресі (Астана, 2018)

 • «Тәуелсіз Қазақстан: әлеуметтік өзгерістер және болашаққа бағдар» атты Қазақстан әлеуметтанушыларының жетінші конгресі (Нұр-Сұлтан, 2021)

 • «"Жаңа Қазақстан: конституциялық реформалар және әлеуметтік даму моделін трансформациялау» ғылыми-практикалық конференциясы (Алматы-Астана, 2022)