Ассоциация социологов Казахстана

+7(7172) 29-94-70


Жүзеге асырылған жобалар

15.09.2016
«Түркітілдес елдері дамуының ұлттық стратегиялары» атты түркітілдес елдер әлеуметтанушыларының бесінші конгресі (Алматы, 2014)
«Қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның әлеуметтік құрылымы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция (Астана, 2003).
«Қазақстандағы жаңару реформалары тәжірибесі» атты халықаралық ғылыми- практикалық конференция (Алматы, 2003).
«Сайлау науқанының менеджменті» халық- аралық жазғы университеті (Алматы, 2004).
«Жаһандану және әлеуметтік мәдени бейімделу мәселелері» атты Қазақстан әлеу- меттанушыларының екінші конгресі (Астана, 2005)
«Әлеуметтанулық зерттеулер және иннова- циялық» атты Қазақстан әлеуметтанушылары- ның үшінші конгресі (Алматы, 2008)
«Қазақстандық қоғамның әлеуметтік жаңа- руы: жетістіктері, мәселелері мен келешегі» атты Қазақстан әлеуметтанушыларының төртінші конгресі (Алматы, 2011)
«Қазақстан-2050 стратегиясы: қоғамның әлеуметтік дамуы» атты Қазақстан әлеумет- танушыларының бесінші конгресі (Алматы, 2014)
21 ғасырдағы азаматтық қоғам және әлеуметтік прогресс» атты түркітілдес елдер әлеуметтанушыларының екінші конгресі (Ал­маты, 2008)
«Қазақстан мен Түркия ғалымдарының ғылыми- мәдени ынтымақтастығы» атты халықаралық конференция (Стамбул, 2009)